Prezes ZRPwystosował pismo do Ministra Finansów wraz ze  stanowiskiem Komisji Rzemiosł Motoryzacyjnych ZRP do przedstawionego przez Ministerstwo Finansów szacunku ubytków podatkowych w budżecie z tytułu działalności szarej strefy na rynku powypadkowych napraw objętych ubezpieczeniami komunikacyjnymi.

ZRP przekazał również uwagi do przyjętych przez MF założeń w przeprowadzonej analizie, które mogły wpłynąć na wysokość oszacowanych możliwych utraconych wpływów podatkowych.

 

1. Motoryzacja- odpowiedź na pismo MF 07.2016 r.                              KLIK

2. Motoryzacja-stanowisko Komisji Rzemiosł do pisma MF 2016r.         KLIK