Zebranie sekcyjne branży budowlanej - 8 luty 2012r.

W dniu 08.02.2012r. w Domu Rzemiosła w Wejherowie odbyło się Zebranie sekcji budowlanej, w której uczestniczyło 20 pracodawców.

Podczas spotkania przedstawiono informacje o działalności cechu, funkcjonowaniu Niepublicznej Szkoły Rzemiosła. Dokonano wyboru przewodniczącego i zastępców sekcji branży budowlanej. Powołano nowy skład osobowy do pocztów sztandarowych oraz wybrano delegatów na Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze.

Podczas zebrania Przedstawicielka „Funduszu Pożyczkowego GRYF – JEREMIE”, Pani Ewa Wiktorek w ramach Subregionalnego Funduszu Pożyczkowego „GRYF” zaprezentowała ofertę pożyczkowo – kredytową dla małych i mikro przedsiębiorstw.

Starszy Cechu podczas przemówienia

 

                          Uczestnicy podczas spotkania                                                       Przedsiębiorcy podczas zebrania