16 stycznia br. zapraszamy na bezpłatne spotkanie informacyjne oragnizowane w ramach Czwartkowych Spotkań Informacyjnych w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza. Spotkanie poświęcone będzie zasadom naboru wniosków o dofinansowanie dla Działania 8.2 "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.


Mikro, małe i średnie firmy w konkursie ogłoszonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości mogą ubiegać się o dofinansowanie przedsięwzięć o charakterze technicznym, informatycznym i organizacyjnym, obejmujących relacje usługowe między przedsiębiorcami realizowane z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych. Kwota dofinansowania projektu w ramach wspierania wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B nie może być niższa niż 20 000 złotych, natomiast całkowita wartość projektu nie może przekroczyć 50 000 000 EUR. Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 13 do 24 stycznia 2014 r.

W trakcie spotkania eksperci RIF przybliżą m.in. procedurę aplikacyjną, wydatki kwalifikowalne, a także kryteria oceny projektów(link do Programu Spotkania).

Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularzy zgłoszeniowych PO IG i przesłanie na adresy e-mail uddostępnione na stronie internetowej Agencji Rozwoju Pomorza (link).

O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. O zakwalifikowaniu się na spotkanie poinformujemy pocztą elektroniczną.

Serdecznie zapraszamy!