Poszukujemy instruktorów do prowadzenia zajęć praktycznych.


1. Instruktor zajęć praktycznych na kursie operatora ładowarki

Wymogi stawiane kandydatom:
- co najmniej średnie wykształcenie techniczne
- uprawnienia operatora ładowarki klasy I
- doświadczenie zawodowe

Umowa zlecenie


2. Instruktor zajęć praktycznych na kursie operatora spycharki

Wymogi stawiane kandydatom:
- co najmniej średnie wykształcenie techniczne
- uprawnienia operatora spycharki klasy I
- doświadczenie zawodowe

Umowa zlecenie

3. Instruktor zajęć praktycznych na kursie operatora równiarki

Wymogi stawiane kandydatom:
- co najmniej średnie wykształcenie techniczne
- uprawnienia operatora równiarki klasy I
- doświadczenie zawodowe

Umowa zlecenie

4. Instruktor zajęć praktycznych na kursie pilarza

Wymogi stawiane kandydatom:
- co najmniej średnie wykształcenie techniczne
- uprawnienia pilarza klasa III
- uprawnienia min. 2 lata
- doświadczenie zawodowe

Umowa zlecenie

 

Osoby chętne do pracy w w/w zakresach proszone są o kontakt z Kierownikiem Ośrodka szkolno - kursowego Powiatowego Cechu Rzemiosł w Wejherowie tel. 58 672 25 11