Zebranie sekcyjne branży motoryzacyjnej - 22 luty 2012r.

W dniu 22.02.2012r. w Domu Rzemiosła w Wejherowie odbyło się Zebranie sekcji motoryzacyjnej, w której uczestniczyło 11 pracodawców.

Podczas spotkania przedstawiono informacje o działalności cechu, promocji Niepublicznej Szkoły Rzemiosła. Omówiono problem kategoryzacji zakładów, stawki roboczogodzin w firmach skategoryzowanych, zasady funkcjonowania systemu Viatol. Przedstawiono sposoby rozliczania z zakładami ubezpieczeniowymi, problem samochodów zastępczych. Dokonano wyboru przewodniczącego i zastępców sekcji branży motoryzacyjnej. Wybrano delegatów na Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze.

Podczas zebrania Przedstawicielka „Funduszu Pożyczkowego GRYF – JEREMIE”, Pani Ewa Wiktorek w ramach Subregionalnego Funduszu Pożyczkowego „GRYF” zaprezentowała ofertę pożyczkowo – kredytową dla małych i mikro przedsiębiorstw.

 

         Przemównienie Starszego Cechu - Brunona Gajewskiego                         Uczestnicy podczas spotkania

 

Przedsiębiorcy podczas zebrania sekcyjnego