W dniu 10 maja 2016 rw siedzibie Powiatowego Cechu Rzemiosł MiŚP w Wejherowie odbyło się WALNE SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE ZEBRANIE DELEGATÓW.

Na zebraniu zostały wybrane w głosowaniu tajnym nowe władze Cechu oraz  powołano nowy skład Komisji Rewizyjnej, Sądu Cechowego i Komisji Kasy Wzajemnej Pomocy.

 

ZARZĄD CECHU NA LATA  2016 - 2020:

1. Gajewski Brunon         - Prezes/Starszy Cechu

2. Pionk   Ryszard          - Podstarszy Cechu

3. Gustowski Mariusz      -Podstarszy Cechu

4. Konkol Henryk            - Skarbnik Zarządu

5. Pranschke Lucyna      - Sekretarz Zarządu

6. Waga Piotr                 - Członek Zarządu

7. Fetta Kazimierz          - Członek Zarządu

 

KOMISJA REWIZYJNA:

1. Gaffka Mirosław          - Przewodniczący Komisji

2. Kurpet Waldemar        - Z-ca przewodniczącego Komisji

3. Szwinka Kazimierz     - Sekretarz Komisji

 

 

SĄD CECHOWY:

1. Potrykus Kazimierz     - Przewodniczący Sądu Cechowego

2. Groth Jerzy                 - Z-ca Przewodniczacego Sądu Cechowego

3. Szreder Marek            - Sekretarz Sądu Cechowego

 

 

KASA WZAJEMNEJ POMOCY:

1.Grzenkowicz Sabina      - Przewodniczaca K.W.P.

2. Okoń Beata                  - Z-ca Przewodniczacego K.W.P.

3. Nowicka Beata             - Sekretarz K.W.P.

 

Poza wyborem nowych władz, na zebraniu podsumowano działalność Cechu i jego organów za rok 2015. W trakcie zebrania wyróżniono wielu rzemieslników nadając Im odznaczenia.

Odznaczonymi zostali:

ZŁOTY MEDAL IM. JANA KILIŃSKIEGO " Za Zasługi dla Rzemiosła"

- Pionk Ryszard

- Gajewski Krzysztof

 

SREBRNY MEDAL IM. "JANA KILIŃSKIEGO "Za Zasługi dla Rzemiosła":

- Bertrand Bronisław

- Majerowski Roman

- Pobłocki Gerard

- Pobłocki Roman

 

ZŁOTA ODZNAKA IZBY " Rzemiosło za Zasługi":

- Gustowski Mariusz

 

SREBRNA ODZNAKA IZBY "Rzemiosło Za Zasługi":

- Kujawski Leszek

- Wasylk Czesław

 

SREBRNA ODZNAKA " Za szkolenie uczniów w rzemiośle":

- Szymańska Bożena

- Szweda Hubert

 

HONOROWA ODZNAKA RZEMIOSŁA:

- Seroczyński Krzysztof

 

SREBRNA ODZNAKA " Za zasługi dla wejherowskiego rzemiosła":

- Grzenkowicz Sabina

 

BRĄZOWA ODZNAKA "Zazasługi dla wejherowskiego rzemiosła"

- Białobłocka Honorata

- Baranowska Marzena

- Borski Piotr

- Dampc Justyna

- Jarosz Małgorzata

- Kukowski Jerzy

- Kreft Roman

- Lange Tomasz

- Labuda Teresa

- Meyer Kazimierz

- Maszota Janusz

- Miotk Paweł

- Szreder Marek

- Szwarc Piotr

- Wenta Krzysztof

 

 

Zapraszamy do obejrzenia w galerii zdjęć z w/w zebrania    KLIK