Powiatowy Cech Rzemiosła Małych i Średnich Przedsiębiorstw –
Związek Pracodawców
wraz z 
Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wejherowie

-partnerzy powiatu Wejherowskiego w projekcie

pn. „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Powiecie Wejherowskim I”

 

Z A P R A S Z A    O S O B Y    B E Z R O B O T N E

zamieszkujące powiat wejherowski lub korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, w tym w szczególności osoby niepełnosprawne

 

DO WZIĘCIA UDZIAŁU W 4 MIESIĘCZNYCH
BEZPŁATNYCH SZKOLENIACH

 

Ø  PRZYUCZENIE DO ZAWODU STOLARZA – rekrutacja wrzesień-październik 2016r.

Ø  PRACOWNIK DROGOWY I KONSERWACJI TERENÓW ZIELONYCH – rekrutacja styczeń 2017r.

Ø  SPRZEDAWCA-MAGAZYNIER – rekrutacja kwiecień 2017r.

 

W ramach szkoleń oferujemy: zajęcia 4 dni w tygodniu (poniedziałek-czwartek)

- możliwość zdobycia zawodu - egzamin przed Komisją Egzaminacyjną Pomorskiej Izby Rzemieślniczej z Gdańska

- stypendium szkoleniowe dla uczestników (w wysokości 470 zł - 850 zł)

- zwrot kosztów dojazdu

- catering na zajęciach

- pracę dla najlepszych uczestników

 

 

REKRUTACJA:

1. Powiatowy Cech Rzemiosł MiŚP w Wejherowie, ul. Hallera 18

Tel. (58) 672-25-11, Fax. (58) 672-28-28

e-mail: biuro@cechwejherowo.pl

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie, Filia w Gościcinie,
ul. Wejherowska 24

Tel. (58) 738-66-40 oraz (58) 738-66-47,   e-mail: zespol.socjalny@gops-wejherowo.pl

 

Do pobrania:

- formularz zgłoszeniowy uczestnika