Powiatowy Cech Rzemiosł MiŚP w Wejherowie otrzymał od Regionalnej Izby Przemysłowo - Handlowej z Wejherowa zaproszenie na seminarium pt. "Udział małych i średnich firm lokalnych w budowie elektrowni jądrowej, na przykładzie budowy Flamanvulle 3 - Francja".

Seminarium odbedzie się 24 kwietnia 2014 r. o godz. 14.00 w klubie "Olimp" w Wejherowie, przy ul. I Brygady Pancernej W.P.

 

Program seminarium:

1. Podstawowe założenia projektu budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce (na podstawie informacji zawartych w Polskim Programie Energetyki Jądrowej) - Nathalie Beauzemont, EDF - Dyrekcja Rozwoju Międzynarodowego

2. Podstawowe komponenty elektrowni jądrowej, zakres prac i usług dostepny dla małych i średnich firm lokalnych - Patrick Poupard, EDF Polska - Inżynieria Jądrowa

3. Udział firm lokalnych w budowie Flamanville 3 - Jean - Pierre Moncomble, EDF - Flamanville

4. Zaplecze socjalno - bytowe na budowie Flamanville 3 - Nathalie Liege, "Stowarzyszenie Firm Flamanville 3"

 

Zapraszamy wszystkie zainteresowane zakłądy należące do wejherowskiej organizacji cechowej na wymienione seminarium.