Pomorski Konkurs „Firma z przyszłością” 2012

Celem Konkursu jest wspieranie konkurencyjności firm województwa pomorskiego, a także promocja przedsiębiorców i ich firm.

Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim wziąć udział firmy niezależnie od przynależności organizacyjnej, które działają na obszarze woj. pomorskiego min. od 3 lat.

W Konkursie uczestniczą firmy produkcyjne, usługowe lub mieszane reprezentowane przez właścicieli lub zarządzających.

Z uwagi na różnorodność firm pod względem liczby zatrudnionych, zostaną one podzielone i ocenione z uwzględnieniem podziału na firmy:

- mikro            (zatrudniające do 9 pracowników)

- małe             (zatrudniające od 10 do 49 pracowników)

- średnie         (zatrudniające od 50 do 249 pracowników)

- duże              (zatrudniające 250 pracowników i powyżej)

 

Dodatkową kategorię stanowi Firma odpowiedzialna w biznesie.

 

Firmy uczestniczące w Konkursie powinny wykazać, że posiadają dobrą sytuację finansową, nie mają zaległości o charakterze podatkowym oraz, że sukcesywnie regulują zobowiązania wobec swoich dostawców, podwykonawców i pracowników. Wymagane zaświadczenia:

  1. Zaświadczenie o nie zaleganiu w opłatach o charakterze podatkowym wystawione przez Urząd Skarbowy i Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
  2. Kopia dokumentu rejestracyjnego firmy.

Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie dokonywane jest na formularzu Zgłoszenie uczestnictwa w Pomorskim Konkursie „Firma z przyszłością”.

 

Formularz zgłoszenia wraz z niezbędną dokumentacją składany jest w siedzibie Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw do 31 sierpnia 2012 roku.

 

Do pobrania:

Formularz zgłoszenia uczestnictwa w konkursie

Regulamin konkursu