Ustawa o rzemiośle w Dzienniku Ustaw z 4 listopada 2015 r.
09.11.2015
 

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2015 roku pod pozycją 1782 zapisana została ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rzemiośle.


Wprowadzone w  ustawie zmiany dostosowują rozwiązania prawne do dzisiejszych realiów i uwzględniają  potrzeby środowiska. Najważniejsze zmiany: przyjęcie definicji rzemieślnika; poszerzenie członkostwa w cechach; wprowadzenie pojęcia członka wspierającego, powrót zawodu kucharz do rzemiosła; uaktualnienie samej definicji rzemiosła; zwiększenie limitu zatrudnienia w firmach rzemieślniczych do 250 pracowników; ujednolicenie opłat za egzaminy czeladnicze i mistrzowskie; wprowadzenie do ustawy zapisu – kształcenie zawodowe w rzemiośle odbywa się na zasadach kształcenia dualnego; zmiana zasady tworzenia izb i cechów; prawo do zakładania i prowadzenia szkół zawodowych.


Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, czyli 5 grudnia 2015 roku.
Dz.U. z 4.11.2015, poz.1782: LINK

 
Ustawa o rzemiośle: LINK

Rozmowa o ustawie w miesięczniku „Mistrz Branzy”z Tomaszem Wiką, dyr. Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej: LINK