Związek Rzemiosła Polskiego informuje o organizacji przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 44 edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy, w ramach której ZRP zostało zaproszone do współpracy.

 

Celem konkursu jest wyróżnianie rozwiązań technicznych i organizacyjnych, a także opracowań naukowych, których zastosowanie przyczyniło się do poprawy warunków pracy. Konkurs promuje także projekty edukacyjne i popularyzujące tematykę bezpieczeństwa oraz ochronę człowieka w środowisku pracy.

 

W trakcie ponad 40-letniej historii organizowania Konkursu wdrożono rozwiązania, które przyniosły poprawę warunków pracy dla kilkuset tysięcy osób, jak również znaczne korzyści ekonomiczne.

 

W Konkursie przyznawane są nagrody pieniężne i wyróżnienia dla autorów prac, a od 1995 roku - również wyróżnienia dla zakładów pracy. Wśród nagrodzonych są zarówno duże zakłady przemysłowe, jak i małe zakłady rzemieślnicze, a także instytuty naukowe i młodzi wynalazcy - wszyscy, którzy działają na rzecz zwiększania bezpieczeństwa pracy, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie.

 

Do udziału w Konkursie mogą być zgłaszane opracowania w trzech kategoriach:

  • kategoria A – rozwiązania techniczne i technologiczne
  • kategoria B – prace naukowo-badawcze
  • kategoria C – przedsięwzięcia organizacyjne i edukacyjne

 

Wnioski Konkursowe należy składać do Sekretariatu Konkursu do 31 sierpnia 2016 r.

 

Ocena prac zgłoszonych i wręczenie nagród laureatom nastąpi do 31 grudnia 2016 r.

 

Informacje na temat Konkursu można uzyskać w Sekretariacie Konkursu, który prowadzi Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy,

00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16

tel. (22) 623 36 83

e-mail: ciop@ciop.pl

 

Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie.

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

·         Regulamin Konkursu                           KLIK

·         Formularze do wypełnienia                KLIK