Zebranie sekcyjne branży spożywczej 24 luty 2012r.

W dniu 24.02.2012r. w Domu Rzemiosła w Wejherowie odbyło się Zebranie sekcji spożywczej, w której uczestniczyło 9 pracodawców.
Podczas spotkania przedstawiono informacje o działalności cechu, promocji Niepublicznej Szkoły Rzemiosła. Dokonano wyboru przewodniczącego i zastępców sekcji. Powołano nowy skład osobowy do pocztów sztandarowych oraz wybrano delegatów na Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze.

Podczas zebrania Przedstawicielka „Funduszu Pożyczkowego GRYF – JEREMIE”, Pani Ewa Wiktorek w ramach Subregionalnego Funduszu Pożyczkowego „GRYF” zaprezentowała ofertę pożyczkowo – kredytową dla małych i mikro przedsiębiorstw.


Przemówienie Starszego Cechu - Brunona Gajewskiego

Przedsiębiorcy podczas zebrania sekcji


Uczestnicy spotkania


Przemówienie Dyrektora Cechu - Krzysztofa Seroczyńskiego