Umowy o dzieło - stanowisko Związku Rzemiosła Polskiego
19.02.2014
 

Związek Rzemiosła Polskiego przekazał Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej Władysławowi Kosiniak-Kamyszowi uwagi do projektu zmian w zasadach oskładkowania umów o dzieło.
Zdaniem ZRP objęcie składkami umów o dzieło oznacza dla pracodawcy dodatkowe koszty, co pociągnie za sobą wyższe ceny dla zamawiających i niższe dochody netto dla wykonawców. 

W obecnej sytuacji ozusowanie umów o dzieło jest złym pomysłem. Należy zachować obecny stan, który zwalnia te umowy ze składek a w przypadku stosowania umów zleceń oskładkowuje się jej część. 

ZRP zwraca uwagę, że pracownicy, zwłaszcza młodzi nie są zainteresowani odprowadzaniem wysokich składek na emeryturę. Ich priorytetem jest zatrudnienie i możliwość zarobkowania. 

Objęcie składkami umów o dzieło może negatywnie wpłynąć na rynek pracy, a zatrudnieni na tak skonstruowanych umowach mogą zasilić szarą sferę.
Pełna treść stanowiska ZRP w załączniku

 

List  Prezesa ZRP do MPiPS      KLIK