22 lutego wchodzą w życie zmiany w kodeksie pracy, dotyczące terminowych umów o pracę. Maksymalny okres, na jaki będzie można je zawierać z pracownikiem co do zasady to 33 miesiące oraz maksymalnie 3-miesiące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas próbny. Po upływie tego czasu umowy między tym samym pracodawcą i pracownikiem będą mogły być zawierane tylko na czas nieokreślony.


Nowelizacja kodeksu wprowadza również zmiany dotyczące zrównania okresu wypowiedzeń umów o pracę na czas określony i nieokreślony. W przypadku, gdy staż pracy u danego pracodawcy jest krótszy niż sześć miesięcy, to okres wypowiedzenia umowy na czas określony (tak jak i umowy na czas nieokreślony) wyniesie dwa tygodnie. Gdy staż wynosi od pół roku do mniej niż trzech lat okres wypowiedzenia to miesiąc, a trzy miesiące przy co najmniej trzyletnim stażu

 

Więcej.....KLIK