Niemieccy rzemieślnicy w Wejherowie
 
Wizyta w Cechu, szkole i w zakładach 
 
   Delegacja Zarządu Niemieckiej Izby Rzemieślniczej kraju związkowego Meklemburgia - Pomorze Przednie odwiedziła w dniach 14-16 września Wejherowo. Gospodarzem wizyty był Powiatowy Cech Rzemiosł, Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Związek Pracodawców w Wejherowie.
 
   Niemieccy goście spotkali się z władzami powiatu wejherowskiego oraz władzami miasta, odwiedzili Niepubliczną Szkołę Rzemiosła i zakłady rzemieślnicze w powiecie. Wzięli też udział w uroczystej Konferencji Oświatowo-Gospodarczej z okazji 10-lecia współpracy pomiędzy wejherowskim Cechem a Izbą Rzemieślniczą w Schwerinie.
Goszczący na konferencji Wiesław Szajda, prezes Pomorskiej Izby Rzemieślniczej w Gdańsku oraz prezes Powiatowego Cechu, Brunon Gajewski wręczyli Złotą Odznakę Rzemiosła prezesowi Niemieckiej Izby Rzemieślniczej kraju związkowego Meklemburgia - Pomorze Przednie w Schwerinie - Peterowi Gunterowi. Dziękowali też innym przedstawicielom niemieckiej organizacji rzemieślniczej za przychylność, pomoc i wspólny dorobek, zwłaszcza w dziedzinie kształcenia zawodowego młodzieży. Prezes organizacji w Schwerinie przekazał z kolei najwyższe odznaczenie rzemieślnicze Meklemburgii - Pomorza Przedniego Brunonowi Gajewskiemu, również dziękując mu za dotychczasową współpracę, m.in. realizowanie wspólnych programów z pożytkiem dla młodzieży, uczącej się zawodu. Obaj panowie podpisali umowę o dalszej współpracy organizacji. Dyrektor biura wejherowskiego Cechu, Krzysztof Seroczyński w krótkiej prezentacji przypomniał wspólne działania, wizyty i staże, które uczniowie z Wejherowa odbywają w Centrum Kształcenia i Technologii w Schwerinie. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych i miejskich, a także rzemieślnicy z powiatu wejherowskiego, zrzeszeni w Cechu.