Na stronie ministerstwa rodziny i pracy ukazał się komunikat o zmianach, jakie wchodzą w życie w 2016 roku.
W trakcie konsultacji społecznych jest 500zł miesięcznie na dziecko (drugie i każde kolejne). Zmianie uległy urlopy w związku z narodzinami dziecka: urlop macierzyński (20 tygodni) oraz urlop rodzicielski (32 tygodnie). Razem to 52 tygodnie. Wprowadzono1 tys. zł miesięcznie rodzicielskiego dla osób, które do tej pory nie mogły skorzystać z urlopu rodzicielskiego lub macierzyńskiego.


Także od stycznia obowiązuje zasada ‘Złotówka za złotówkę”. Rodziny, które przekroczą próg dochodowy nie stracą wsparcia finansowego państwa. Dzięki wprowadzonej zasadzie ich świadczenia będą stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodów.


Zmiany dla pracowników i pracodawców: 
W trakcie konsultacji społecznych jest  propozycja Likwidacji syndromu pierwszej dniówki Projekt zmian w Kodeksie pracy wprowadzi obowiązek potwierdzania pracownikowi na piśmie podstawowych ustaleń związanych z zawarciem umowy o pracę jeszcze przed dopuszczeniem go do pracy. Dzięki temu zmniejszy się liczba zatrudnionych w szarej strefie. Projekt został przekazany do konsultacji społecznych.


W połowie roku ma wejść w życie Minimalna stawka godzinowa przy umowach zleceniach w wysokości 12 zł. Natomiast od stycznia obowiązuje najniższe wynagrodzenie w wysokości 1850 zł. Te kwotę pracodawca musi wypłacić pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę. Również od stycznia obowiązuje oskładkowanie umów od zleceń.