„Zagrożeni NIE wykluczeni!”
 
Projekt  – w trakcie realizacji
 
POKL
Priorytet VII. Promocja integracji społecznej
Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
 
 
Termin realizacji:
  • 01.09.2014r. - 30.06.2015r.
 
Beneficjenci: 
  • osoby zamieszkujące powiat wejherowski w wieku 15-64 lat, pozostające bez zatrudnienia, w tym w szczególności osoby niepełnosprawne w stopniu lekkim i/lub umiarkowanym
 
Cel projektu: 
Wyrównanie szans zawodowych i wzmocnienie atrakcyjności na rynku pracy  i reintegracja społeczna 30 osób (16 kobiet, 14 mężczyzn) mieszkańców powiatu wejherowskiego, zagrożonych wykluczeniem społecznym
 
Główne działania:
Szkolenia w celu nabycia kwalifikacji zawodowych poszukiwanych na lokalnym rynku pracy oraz odbyciu stażu.
Szkolenie w ramach projektu:
  • SPRZEDAWCA-MAGAZYNIER - rekrutacja wrzesień 2014r.
  • PROJEKTOWANIE STRON INTERNETOWYCH w oparciu o język HTML i kaskadowe arkusze styków CSS - rekrutacja wrzesień 2014r.
  • OPERATOR KOPARKI I KOPARKO-ŁADOWARKI - rekrutacja listopad 2014r.

 

Dodatkowo każdy uczestnik będzie objęty profesjonalną pomocą przy opracowywaniu Indywidualnego Planu Działania oraz weźmie udział w bezpłatnych Warsztatach Aktywizacji Zawodowej i Społecznej.

 

UWAGA!

Podczas kursu i stażu oferujemy  stypendia szkoleniowe i stażowe oraz stałą i profesjonalną pomoc specjalistów przy poszukiwaniu pracy!