Powiatowy Cech Rzemiosł MiŚP w Wejherowie zawiadamia o zebraniach sekcyjnych, któe odbędą sie w dniach:

 

24 marca br. - sekcja budowlana, elektryczna, instalatorska, metalowa, rzemiosł różnych

 

27 marca br. - sekcja motoryzacyjna, drzewna, elektroniczno-elektromechaniczna

 

28 marca br. - sekcja fryzjerska, gastronomiczna, spozywcza, handlowa

 

 

Program spotkań:

godz. 10.00 - 10.15  - przywitanie przybyłych, p. B. Gajewski

godz. 10.15 - 10.30 - nabór uczniów do NSR na rok szkolny 2014/2015 - dyrektor szkoły p. H. Pranga

godz. 10.30 - 11.30 - omówienie problematyki z zakresu:

                               a) zawieranie umów z kontrahentami w obrocie gospodarczym

                               b) formy zabezpieczania umów i egzekucja należności -  radca prawny p. J. Naczk

godz. 11.30 - 12.15 - przedstawienie zasad gospodarki odpadami w przedsiębiorstwach - prelegent Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wejherowie p. M. Machnikowski

 

 

Ze względu na rangę problemów przedstawianych na posiedzeniu sekcji - obecność obowiązkowa!

 

P.S. Uczestnicy otrzymają materiały pomocnicze i dydaktyczne związane z tematyką zebrania.