UWAGA PRACODAWCY - WAŻNE!!!

 

Na podstawie umów zawartych  z OHP o refundację wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne za młodocianych pracowników zawartych na okres od 2013r. do 31.08.2016r. informujemy, że ostateczny termin na złożenie wniosku za miesiąc czerwiec br upływa z dniem 31 lipca 2016r.