W siedzibie Powiatowego Cechu Rzemiosł Mi ŚP w Wejherowie odbyły się zebrania sekcyjne:

 

- 23.01.2014 r. - branża metalowa, budowlana i budowlano-elektryczna

- 24.01.2014 r. - branża motoryzacyjna i drzewna

- 28.01.2014 r. - branża fryzjerska, spożywcza, handel i pozostałe zawody

 

W spotkaniu z pracodawcami udział wzięli:

1.   Ze strony Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie pan Janusz Czerepuk, kierownik Działu Instrumentu Pracy, który przedstawił możliwości pozyskania środków finansowych z EFS i Funduszu Pracy

       - staże

       - refundacja 

       - doposażenie stanowisk pracy

Szczegóły o stażach, refundacjach i dofinansowaniach na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie    http://pupwejherowo.pl/strona/abc-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/97

 

2.   Ze strony Państwowej Inspekcji Pracy Oddz. W Wejherowie pani Karolina Grządziela i pan Leszek Żmuda, którzy przedstawili najważniejsze zagadnienia z zakresu przestrzegania przepisów z zakresu B.H.P.i Higieny Pracy w kontekście pracowników młodocianych.

Pracodawcy otrzymali materiały informacyjne dotyczące spraw powyższych.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze spotkań -  zakładka "Galeria zdjęć".