W 2014 roku przedsiębiorców czekają liczne zmiany. Będą musieli nie tylko płacić wyższe składki na ubezpieczenie społeczne, ale także korzystać – w kontaktach z ZUS-em – z nowych druków oraz kodów. Dodatkowo zmienią się zasady liczenia maksymalnej podstawy dobrowolnegoubezpieczenia chorobowego.

Więcej do ZUS

O 24 zł zwiększa się podstawa wymiaru, od której przez cały bieżący rok będą opłacane składki na ubezpieczenie społeczne przez osoby zakładające własną firmę. Nie może być ona niższa od 30 proc. minimalnego wynagrodzenia. Ze względu na to, że w bieżącym roku to ostatnie wzrasta do 1680 zł (w 2013 roku wynosiło 1600 zł), więc i kwota przekazywana do ZUS będzie wyższa. Podstawą do zwiększenia jest rozporządzenie Rady Ministrów z 11 września 2013 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2014 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1074).

Wzrost najniższej płacy spowoduje też podwyżkę wysokości najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy przebywających na urlopie wychowawczym. Pozostali przedsiębiorcy opłacający składki na zasadach ogólnych także zapłacą więcej. Wynika to z tego, że zwiększa się prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej na dany rok. Zgodnie z ustawą budżetową na 2014 r. kwota ta wyniesie 3746 zł. Tym samym osoby z firmą ubezpieczone na zasadach ogólnych nie mogą odprowadzić składek od kwoty niższej niż 2247,60 zł (to jest 60 proc. kwoty 3746 zł).

Uwaga na druki

Tylko do końca grudnia 2013 r. przedsiębiorcy mogli też korzystać ze starych wzorów druków. Od nowego roku obowiązują już nowe formularze. Zmiana ta wynika z rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 9 września 2013 r. zmieniającego rozporządzanie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz.U. z 2013 r. poz. 1101). Z tego powodu już w styczniu 2014 r. firmy rozliczając się za grudzień 2013 r., muszą korzystać z nowych wzorów.

W ubiegłym roku opublikowano także nowelizację rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz.U. nr 186, poz. 1444 z późn. zm.). Na tej podstawie już od kwietnia tego roku (poprzednia zmiana miała miejsce 1 listopada 2013 r.) zostaną wprowadzone odrębne kody tytułu ubezpieczenia. Zmiana obejmie osoby pobierające nauczycielskie świadczenia kompensacyjne oraz emeryturę pomostową. Wprowadzono bowiem podział na osoby pobierające te świadczenia w Polsce lub innym kraju UE.

Nowe chorobowe

To nie koniec zmian ważnych dla płatników. Od 1 stycznia 2014 roku zmienia się sposób ustalenia miesięcznego limitu podstawy wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Kwota ta nie może przekraczać miesięcznie 250 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia przyjmowanego do ustalenia rocznego limitu podstawy składek. Ponieważ w tym roku to ostatnie wynosi 3746 zł, to tym samym podstawa na składki chorobowe nie może być wyższa niż 9365 zł.

 

Link do wiadomości:  http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/768132,nowe-stawki-zus-przedsiebiorcy-zmiany-w-przepisach-w-nowym-roku.html