Wszelkie informacje odnośnie Pożyczki Płynnościowej znajdziecie Państwo otwierając poniższy link:

 

https://www.pfp.gda.pl/aktualnosc-248-pozyczka_plynnosciowa_wsparcie_dla_firm.html