Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie – praktyczny poradnik
22.01.2014
 

Gospodarowanie odpadami w przedsiębiorstwie jest zagadnieniem obszernym i skomplikowanym prawnie. Duża dynamika zmian prawa odnoszącego się do postępowania z odpadami utrudnia funkcjonowanie przedsiębiorstw i powoduje stan niepewności prawnej.


Od 2001 r. zanotowano kilkaset zmian dotyczących przepisów o ochronie środowiska. Dotyczyły one wszystkich regulacji środowiskowych, w tym odpadów. Mimo tego nadal nie wszyscy przedsiębiorcy zdają sobie sprawę, że podlegają rygorystycznym wymogom ochrony środowiska.


Nawet właściciele niewielkich firm mają do spełnienia szereg obowiązków wynikających z ustaw środowiskowych. Nieprzestrzeganie przepisów skutkować może zastosowaniem kar finansowych, ale również wstrzymaniem funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Więcej:LINK 
Praktyczny poradnik:LINK