W związku z pojawiającymi się zgłoszeniami dotyczącymi bezprawnego pobierania opłat za wpis do rejestru przedsiębiorców przypominamy, że rejestracja firmy oraz wszystkie czynności związane z jej prowadzeniem (zawieszenie, wznowienie działalności, zmiana wpisu czy wykreślenie) dokonywane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) są bezpłatne – podaje na stronie Ministerstwo Rozwoju.  CEIDG jest jedynym podmiotem rejestrującym przedsiębiorstwa, zgodnie z Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej. 

Jeżeli przedsiębiorca otrzyma pismo wzywającego do zapłaty za wpis do rejestru, powinien skontaktować się z najbliższym urzędem gminy, urzędem skarbowym lub ministerstwem rozwoju. W razie wątpliwości resort zaleca kontakt z policją. 

Przedsiębiorcy, którzy zgłoszą do ministerstwa takie zdarzenie, otrzymają informację o tym, że  rejestracja firmy w CEIDG jest bezpłatna (tak, jak  dokonywanie innych czynności  w rejestrze). Ponadto zgłoszenie zostanie przekazane również do Prokuratury Generalnej