UWAGA – BEZPŁATNE SZKOLENIA !!!

dla pracowników i pracodawców w wieku 45 lat i więcej

finansowane ze środków

Powiatowego Urzędu Pracy z  Wejherowa.

 

1. Wnioski mogą składać firmy/przedsiębiorstwa, które mają:

     - miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, lub

     - siedzibę na terenie Powiatu Wejherowskiego.

Obowiązuje obligatoryjny wpis w dokumentach rejestrowych firmy.

Wejherowski Cech pomaga w prawidłowym wypełnieniu do wejherowskiego Urzędu Pracy, wniosków i formularzy o przyznanie środków.

 

2. Na co można przeznaczyć środki z Krajowego Funduszu szkoleniowego:

     1. Szkolenia związane z branżą, w której działalność prowadzi firma

           (można uczestniczyć nawet w 2/3 szkoleniach),

      2. Egzaminy potwierdzające nabycie kwalifikacji lub umiejętności,

      3. Badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy

          zawodowej po ukończonym kształceniu,

      4. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym

          kształceniem.

 

3. Poziom dofinansowania wynosi:

      1. 100% kosztów kształcenia – dotyczy firm do 9 pracowników,

      2.  80% kosztów kształcenia – dotyczy firm zatrudniających 10 pracowników i więcej,

W obu przypadkach - nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

 

 

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą szkolno – kursową.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z biurem Cechu.

tel. (58) 672-25-11, 668-527-583, biuro@cechwejherowo.pl