Powiatowy Cech Rzemiosł MiŚP – Związek Pracodawców
ogłasza konkurs na stanowisko

Dyrektora Niepublicznej Szkoły Rzemiosła

Niepubliczna Szkoł Rzemiosła jest dynamicznie rozwijają się placówką kształcenia zawodowego o ugruntowanej pozycji na rynku edukacyjnym w powiecie wejherowskim. Organem założycielskim i prowadzącym szkołę jest Powiatowy Cech Rzemiosł MiŚP – Związek Pracodawców. Szkoła prowadzi dualny system kształcenia zawodowego. Uczniowie zdobywają wiedzę teoretyczną na zajęciach lekcyjnych, a wiedzę praktyczną oraz umiejętności zawodowe w zakładach pracy.

Działamy zgodnie z aktualnymi wymogami projektowania kształcenia i doskonalenia zawodowego, tworząc logiczne ścieżki rozwoju kariery zawodowej, umożliwiamy zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych oraz doskonalenie i rozwijanie już posiadanych kwalifikacji i kompetencji poprzez kursy zawodowe i doskonalenia zawodowe.

Poszukujemy kandydatów na stanowisko Dyrektora Niepublicznej Szkoły Rzemiosła

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Praca.