Dotacje z ZUS dla pracodawców zainteresowanych poprawą bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP)

 

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie zaprasza wszystkich zainteresowanych pracodawców do skorzystania z bezzwrotnej pomocy udzielanej w formie dotacji przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Maksymalne dofinansowanie wynosi aż 90% od całkowitej kwoty projektu.
Nabór wniosków jest ciągły i będzie trwał aż do wykorzystania środków.

 

NA CO?

projekty o charakterze doradczym, zorientowane na poprawę zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, w tym na realizację oceny ryzyka zawodowego, wprowadzenie procedur bezpiecznej pracy oraz planowanie i monitorowanie działań prewencyjnych w zakresie BHP,
projekty inwestycyjne, które odnosić się będą przede wszystkim do aspektu bezpieczeństwa technicznego (rozwoju, modyfikacji i usprawnienia stanu technicznego maszyn, urządzeń oraz systemów i środków ochronnych),
projekty doradczo – inwestycyjne, łączące wyżej opisane działania.

DLA KOGO?

Program jest zaadresowany do wszystkich płatników składek, ze szczególnym uwzględnieniem sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
Poziom dofinansowania został zróżnicowany ze względu na wielkość podmiotu, mierzony liczbą zatrudnionych pracowników.

 

http://www.arrkonin.org.pl/dotacje-z-zus-dla-pracodawcow-zainteresowanych-poprawa-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy-bhp/