Zebranie sekcyjne branży handlowej i rzemiosł różnych - 20 luty 2012r.

W dniu 20.02.2012r. w Domu Rzemiosła w Wejherowie odbyło się Zebranie sekcji handlowej i rzemiosł różnych, w której uczestniczyło 13 pracodawców.

Podczas spotkania przedstawiono informacje o działalności cechu, promocji Niepublicznej Szkoły Rzemiosła. Dokonano wyboru przewodniczącego i zastępców sekcji. Powołano nowy skład osobowy do pocztów sztandarowych oraz wybrano delegatów na Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze.

Podczas zebrania Przedstawicielka „Funduszu Pożyczkowego GRYF – JEREMIE”, Pani Ewa Wiktorek w ramach Subregionalnego Funduszu Pożyczkowego „GRYF” zaprezentowała ofertę pożyczkowo – kredytową dla małych i mikro przedsiębiorstw.

 

  

           Przemówienie Dyrektora Biura p. Krzysztofa Seroczyńskiego                                   Uczestnicy podczas zebrania

 

       Omówienie problematyki oświatowej przez p. Ewę Dyczyńską                                   Przedsiębiorcy podczas zebrania