Dz.U. 1989 nr 17 poz. 92
 
                                                         Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle
  
                                                                                             KLIK
 
                                                           Zmiany wprowadzone z dniem 5 grudnia 2015 r.
                                                                                              KLIK