W dniu 29 maja 2020 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Powiatowego Cechu Rzemiosł Małych i Średnich Przedsiębiorstw – Związek Pracodawców, podczas obrad przyjęto sprawozdania Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Cechowego, Kasy Wzajemnej Pomocy i sprawozdanie finansowe. Udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi.
W związku z zakończeniem kadencji nastąpiły wybory do władz CECHU.
Na PREZESA/ STARSZEGO CECHU wybrany został Pan Ryszard Pionk.
Do ZARZĄDU CECHU wybrano:
1. Gerarda Pobłockiego, który został pierwszym Podstarszym Cechu;
2. Lucynę Pranschke, która została Podstarszym Cechu;
3. Kazimierza Fetta – Sekretarz;
4. Huberta Meyera – Skarbnik;
5. Adama Stubę – członek zarządu;
6. Wojciecha Nowickiego – członek zarządu.
Do KOMISJI REWIZYJNEJ wybrano:
1. Mirosława Gaffkę;
2. Kazimierza Szwinkę;
3. Janusza Maszotę.
Do SĄDU CECHOWEGO wybrano:
1. Henryka Konkola;
2. Grzegorza Lange;
3. Marzenę Marcińską – Gaffkę.
Do KASY WZAJEMNEJ POMOCY wybrano:
1. Beatę Nowicką;
2. Ewę Grzenkowicz;
3. Waldemara Kurpeta.
Gratulujemy wszystkim wybranym.
Podczas obrad WALNEGO, w związku z rezygnacją z ubiegania się o dalszą kadencję przez Pana Brunona Gajewskiego (piastującego stanowisko Prezes/ Starszego Cechu ponad 28 lat) nadano mu godność Honorowego Prezesa/Starszego Cechu.
Dziękujemy Panu Brunonowi Gajewskiemu i życzymy nieustającego uśmiechu i samych słonecznych dni!