W dniu 26 i 27 października odbyły się zebrania sekcyjne w których uczestniczyli przedsiębiorcy należący do Wejherowskiego Cechu.

W czasie zebrania zrealizowany został następujący program:

 

godz. 9.00 - 9.05 - przywitanie obecnych - p.B. Gajewski

godz. 9.05 - 9.45 - omówienie problematyki z zakresu:

                          a) przepisów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania umowy z pracownikami młodocianymi

                          b) zasady udzielania urlopu pracownikom młodocianym

                         Prelegentem będzie Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy - Oddział w Wejherowie

godz. 9.45 - 10.45 - informacja dotycząca zasad ubiegania się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika z tytułu zdania    egzaminu czeladniczego, sprawdzajacego. Informację przekażą merytoryczni pracownicy z Referatu Oświaty Miasta Wejherowa i Gminy Wejherowo.                                  

godz. 10.15 - 10.45 - przedstawienie sytuacji związanej ze strukturą zatrudniania uczniów w poszczególnych branżach w latach 2012 - 2015

 

godz.10.45 - zakończenie spotkania