Spotkania sekcyjne z przedstawicielami Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie oraz Państwowej Inspekcji Pracy.

Terminy spotkań:

- 23.01.2014 r. godz.10.00 - branża budowlana, elektryczna i metalowa

- 24.01.2014 r. godz.10.00 - branża drzewna i motoryzacyjna

- 28.01.2014 r. godz. 10.00 - branża fryzjerska, spożywcza, handlowa i pozostałe zawody

 

Tematy spotkań:

1. DOTACJE - nowe możliwości pozyskiwania środków finansowych z Powiatowego Urzędu Pracy:

      - staże

      - refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy

      - dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

2. Przestrzeganie przepisów BHP oraz prawa pracy w kontekście pracowników młodocianych - przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy w Wejherowie.

3. Sprawy oświatowe.

4. Dyskusja.