25 grudnia 2014 roku weszła w życie ustawa o prawach konsumenta, która ujednoliciła  prawa kupujących i obowiązki sprzedających z tymi, które istnieją w całej Unii Europejskiej. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pragnie pomóc przedsiębiorcom i konsumentom przygotować się na nadchodzące zmiany.

Wszystkie najważniejsze informacje znajdą Państwo na specjalnie przygotowanej stronie www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl, która stanowi kompendium wiedzy na temat praw i obowiązków przedsiębiorców oraz konsumentów.

Źródłem wiadomości na temat wprowadzanych zmian jest również broszura Przepisy konsumenckie dla przedsiębiorców, która zawiera między innymi informacje na temat rodzajów umów oraz wynikających z nich zobowiązań stron, a także procesu reklamacyjnego.

Broszurę można zamówić z głównego serwisu Urzędu lub pobrać ze strony kampanii.

Poniżej przedstawiamy listę najważniejszych zmian, które wprowadza ustawa:

       1.  Obowiązek przedsiębiorców do udzielania pełnych informacji na temat oferowanych towarów i usług;

  1. Prawo konsumentów do żądania od samego początku procesu reklamacji jednego z czterech roszczeń: naprawy towaru, wymiany rzeczy, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy (w przypadku, gdy wada jest istotna);
  2. Domniemanie istnienia wady w chwili wydania towaru – wydłużenie terminu z 6 miesięcy do 1 roku;
  3. Konieczność uzyskania przez przedsiębiorcę wyraźnej zgody konsumenta na wszelkie dodatkowe płatnościwykraczające poza uzgodnione wynagrodzenie wynikające z umowy sprzedaży;
  4. Wydłużenie prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa z 10 do 14 dni.

Zachęcamy Państwa do korzystania ze strony  UOKiK i zapoznania się z nowymi regulacjami prawnymi i konsekwencjami, jakie wynikają z ich wprowadzenia. 

Kontakt: Wydział Promocji i Edukacji, Biuro Prezesa UOKiK, mail: bp@uokik.gov.pl