UWAGA!!!

Informujemy, że został wydłużony termin składania Formularzy Rekrutacyjnych w ramach projektu pt.: „Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach” do 27 stycznia 2017 roku.

Wydłużenie terminu jest zgodne z § 7 Regulaminu rekrutacji projektu. Przedmiotowa zmiana nie będzie skutkowała nierównym traktowaniem Kandydatów do udziału w projekcie.

 

Punk Rektrutacji przy Powiatowym Cechu Rzemiosł Małych i Średnich Przedsiębiorstw - Związek Pracodawców serdecznie zaprasza mieszkańców powiatu wejherowskiego, którzy ukończyli 30 lat i pozostają bez pracy, do ubiegania się o wsparcie na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w ramach projektu pt.: "Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach".

 

Szegółowe informacje znajdują się w zakładce "Projekty unijne".