Zebranie sekcyjne branży fryzjerskiej 13 luty 2012r.

W dniu 13.02.2012r. w Domu Rzemiosła w Wejherowie odbyło się Zebranie sekcji fryzjerskiej, w której uczestniczyło 12 pracodawców.

Podczas spotkania przedstawiono informacje o działalności cechu, funkcjonowaniu Niepublicznej Szkoły Rzemiosła. Dokonano wyboru przewodniczącego i zastępców sekcji branży fryzjerskiej. Powołano nowy skład osobowy do pocztów sztandarowych oraz wybrano delegatów na Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze.

Podczas zebrania Przedstawicielka „Funduszu Pożyczkowego GRYF – JEREMIE”, Pani Ewa Wiktorek w ramach Subregionalnego Funduszu Pożyczkowego „GRYF” zaprezentowała ofertę pożyczkowo – kredytową dla małych i mikro przedsiębiorstw.

Uczestnicy zebrania branży fryzjerskiej

 

                            Przemówienie p. Brunona Gajewskiego                                               Przemówienie Dyrektora Biura