1 marca 2017 roku została utworzona Krajowa Administracja Skarbowa w miejsce działających dotychczas struktur: administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej.Zapraszamy do zapoznania się z treścią listu otwartego Szefa KAS - Pana Mariana Banasia.

List otwarty

 

Jednocześnie zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat reformy zawartych na stronie internetowej www.mf.gov.pl/pl/ministerstwo-finansow/kas/o-kas