O S T R Z E Ż E N I E !

 

 

 

Powiatowy Cech Rzemiosł MiŚP w Wejherowie ostrzega przed fałszywą korespondencją z CEDGiF!

CEDGiF żeruje na skojarzeniu  z CEIDG (Centralna Ewidencja i informacja o Działalności Gospodarczej). Oszust rozsyła do przedsiębiorców  pisma z

załączonym drukiem do wpłaty na jego konto kwoty 295 zł.

 

Prosimy o nie dokonywanie żadnych wpłat!

Zachęcamy również  do poinformowania o tego rodzaju pismach znajomych prowadzących działalność gospodarczą. Wydaje nam się bowiem, że tego typu model „biznesowy” jest niestety dość skuteczny.

Jednocześnie informujemy, że tego typu proceder jest opisany w  Polskim Kodeksie Karnym i można zgłaszać go do Prokuratury.

Art. 286. § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

W załączeniu skan fałszywego wezwania do zapłaty.