Wejherowo, 23.07.2014 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE – ZASADA KONKURENCYJNOŚCI - uzupełnienie

Dotyczy: Zakupu materiałów i pomocy dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli w ramach realizacji projektu pn.”Najlepsi w zawodzie! – Podniesienie atrakcyjności i jakości nauczania Niepublicznej Szkoły Rzemiosła w Wejherowie”

 

Zamawiający informuje, iż dopuszcza zastosowanie zamiennika w następujących pozycjach:

 

Część 1.: Koszt zakupu i dostawy materiałów dydaktycznych dla uczniów zmodyfikowanych przedmiotów w zawodach stolarz, fryzjer, elektromechanik i mechanik pojazdów samochodowych:

Komplet nr 1: -  25 szt.

1.      Technologia drewna 1. Podręcznik do nauki zawodu, autorzy: B.Deyda, L. Beilchmidt

możliwy zamiennik

1.      Stolartswo 1, autor: J. Prożmo

 

Komplet nr 2: 21 szt.

1.      Technologia drewna 2. Podręcznik do nauki zawodu, autorzy: B.Deyda, L. Beilchmidt

możliwy zamiennik

1.      Stolarstwo 2, autor: H. Nowak

 

Komplet nr 3: - 14 szt.

1.      Technologia drewna 3. Podręcznik do nauki zawodu, autorzy: B.Deyda, L. Beilchmidt

możliwy zamiennik

1.      Stolarstwo część 2, autorzy: W. Prządka, J. Szczuka