Na podstawie sygnałów otrzymanych od firm współpracujących z Powiatowym Cechem Rzemiosł o możliwości odbycia internetowych szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu refundowanych z Urzędu Pracy informujemy, że kursy nie są zarejestrowane w żadnym Kuratorium Oświaty oraz nie spełniają godzinowych wymagań zapisanych w ustawie. W związku z powyższym prosimy o rozsądne reagowanie na telefony z takowymi oraz podobnymi ofertami i każdorazowe sprawdzenie wiarygodności firmy dzwoniącej. 

 

Arkadiusz Pranga

Kierownik Ośrodka Szkolno-Kursowego