Jak co roku, zgodnie z tradycją, członkowie Cechu wraz ze Starszyzną pokłonili się Pani Jasnogórskiej podczas pielgrzymki do Częstochowy.