Operator koparkoładowarek, wszystkie typy, klasa III1)

Operator koparek jednonaczyniowych do 25 ton masy eksploatacyjnej, klasa III

 

1) Kwalifikacje operatora, który uzyskał uprawnienia w tej specjalności, upoważniają go do obsługi koparki jednonaczyniowej do 4 ton masy całkowitej, ładowarki jednonaczyniowej do 8 ton masy całkowitej oraz koparkospycharki.

 

PROWADZIMY NABÓR!

ZGŁOSZEŃ PROSZĘ DOKONYWAĆ POD NR TELEFONU 

698-687-834

LUB DROGĄ MAILOWĄ: kursy@cechwejherowo.pl

 

Czas trwania:
 • Kurs podstawowy - 134 godz.
 • Kurs rozszerzony (np. koparki + koparkoładowarki) - 134 godz. (kurs podstawowy) + liczba godzin zajęć teoretycznych i praktycznych (moduły specjalistyczne dla kolejnych maszyn). Kurs dedykowany jest dla osób zamierzających odbyć jednocześnie dwie specjalności (koparki i koparkoładowarki).
Wymagania w stosunku do uczestników:
 • wykształcenie co najmniej podstawowe;
 • ukończony 18 rok życia;
 • aktualne zaświadczenie lekarskie (badania psychologiczne oraz od lekarza zawodowego), stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora maszyn określonej specjalności. Istnieje możliwość przeprowadzenia badań podczas szkolenia - koszt badań: psychologiczne: 60 zł, lekarz zawodowy: 40 zł.

 

Program kursu podstawowego obejmuje:

 • M.BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy.
 • M.U-O - Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych.
 • M.SI-2/III - Koparkoładowarki - budowa, obsługa, technologia, zajęcia praktyczne (moduł specjalistyczny) i/lub  M.SI-1/III - Koparki jednonaczyniowe - budowa, obsługa, technologia, zajęcia praktyczne (moduł specjalistyczny).

Organizacja kursu:

 • Kursy realizowane są w trybie popołudniowym.
 • Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy i instruktorzy akredytowani przez Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.
 • Kurs kończy się egzaminem państwowym składającym się z dwóch części. Część pierwsza to egzamin praktyczny. Część druga to egzamin teoretyczny.
 • Po zdanym egzaminie praktycznym i teoretycznym w terminie do 30 dni kursant  otrzymuje na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. (Dz.U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263, z późn. zm.) Książeczkę             Operatora ze stosownym wpisem odnośnie uzyskanych uprawnień. 
 • Zapewniamy bezpłatny dostęp do materiałów dydaktycznych. Każdy uczestnik na czas szkolenia otrzymuje: podręcznik do nauki oraz skrypty własne wykładowców. Każda grupa ma stały dostęp do kilkunastu egzemplarzy instrukcji koparko-        ładowarek tzw. DTR.
 • Dla wszystkich uczestników możliwość szkolenia na symulatorze koparkoładowarki / koparki - bezpłatnie, w dowolnej ilości godzin!!!

Cel kursu:

 • Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora koparkoładowarki i/lub koparki jednonaczyniowej w zakresie III klasy uprawnień.
 • Klasa III obejmuje koparki jednonaczyniowe o masie eksploatacyjnej do 25 ton.
 • Klasa III obejmuje wszystkie koparkoładowarki.
 • Kurs na koparkoładowarkę i/lub koparkę jednonaczyniową kończy się egzaminem państwowym, zdawanym  przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.
 
Szczegółowych informacji udzielamy zainteresowanym telefonicznie lub drogą e-mail:
tel. (58) 672-25-11, kursy@cechwejherowo.pl 
 
 
Jeżeli zdecydują się Państwo na udział w szkoleniu prosimy o wypełnienie poniższego formularza zgłoszenia i przesłanie e-mailem na adres kursy@cechwejherowo.pl 
 
 
 
Formularz zgłoszeniowy