Pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

 

Termin kolejnych zajęć:   

PROWADZIMY NABÓR - ZAPRASZAMY DO ZAPISÓW

698-687-834

   Miejsce: Powiatowy Cech Rzemiosł w Wejherowie, ul. Hallera 18     

Wymagane wcześniejsze zgłoszenie!!!                          

Czas trwania

ok. 1,5 miesiąca
                                    
Wymagania w stosunku do uczestników
- tytuł mistrza w zawodzie albo,
- kwalifikacje określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie praktycznej nauki zawodu z dn. 22.02.2019 r. (Dz. U. z 2019r. poz. 391)
 
Uwagi
Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Zarząd Pomorskiej Izby Rzemieślniczej MiŚP w Gdańsku uczestnicy otrzymują zaświadczenie i są uprawnieni do szkolenia uczniów młodocianych.
 
 
Szczegółowych informacji udzielamy zainteresowanym  telefonicznie lub drogą e-mail:
tel. (58) 672-25-11, biuro@cechwejherowo.pl
 

Jeżeli zdecydują się Państwo na udział w szkoleniu prosimy o wypełnienie poniższego formularza zgłoszenia i przesłanie e-mailem na adres e-mail: biuro@cechwejherowo.p

 

 
Formularz zgłoszeniowy