• Spawanie metodą MAG - proces 135
  • Spawanie metodą MAG - proces 136
  • Spawanie metodą TIG - proces 141
  • Spawanie metodą MIG - proces 131
  • Spawanie elektrodami otulonymi - proces 111
  • Cięcie gazowe metali
  • Szczepianie elektryczne metali

W powyższych procesach spawania szkolenie spawaczy odbywa się w trzech etapach uprawnień:

Etap I. Spawanie spoin pachwinowych blach i rur

Etap II. Spawanie spoin czołowych blach

Etap III. Spawanie spoin czołowych rur

 

UZYSKIWANE UPRAWNIENIA:

  • Instytutu Spawalnictwa z Gliwic
  • DNV
Termin rozpoczęcia
Kursy organizowane są na bieżąco, tzn. od zapisu do rozpoczęcia kursu upływa nie więcej niż tydzień.
 
Czas trwania
ok. 2 miesięcy
 
Wymagania w stosunku do uczestników
- ukończona szkoła podstawowa / gimnazjum
- ukończony 18 rok życia
- zdolność do wykonywania zawodu spawacza, potwierdzona świadectwem
 
Uwagi
 Kurs kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym zdawanym przed komisją egzaminacyjną  z Instytutu Spawalnictwa z Gliwic.
Osoby, które złożą egzamin z wynikiem pozytywnym otrzymują książeczkę spawalniczą.

 
 
Szczegółowych informacji udzielamy zainteresowanym telefonicznie lub drogą e-mail:
tel. (58) 672-25-11, biuro@cechwejherowo.pl
 
 
Jeżeli zdecydują się Państwo na udział w szkoleniu prosimy o wypełnienie poniższego formularza zgłoszenia i przesłanie e-mailem na adres biuro@cechwejherowo.pl 
 
Formularz zgłoszeniowy