Szkolenie dla operatorów:

  • zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych
  • narzędzi udarowych ręcznych
  • betoniarek

Istnieje możliwość łączenia specjalności i tym samym obniżenia ceny za szkolenie!

Termin rozpoczęcia: 

PROWADZIMY NABÓR - ZAPRASZAMY DO ZAPISÓW

698-687-834

 

Wymagane wcześniejsze zgłoszenie!!!

  
Czas trwania
do 1,5 tygodnia.
 
 
Wymagania w stosunku do uczestników
  • wykształcenie co najmniej podstawowe;
  • ukończony 18 rok życia.
  • aktualne zaświadczenie lekarskie (badania psychologiczne oraz od lekarza zawodowego), stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora maszyn określonej specjalności. Istnieje możliwość przeprowadzenia badań podczas szkolenia - koszt badań: psychologiczne: 45zł, lekarz zawodowy: 40zł.
Uwagi
  • Zapewniamy bezpłatny dostęp do materiałów dydaktycznych. Każdy uczestnik na czas szkolenia otrzymuje: podręcznik do nauki oraz skrypty własne wykładowców.
  • Po ukończeniu szkolenia oraz sprawdzeniu wiedzy kandydat przystępuje do egzaminu wewnętrznego składającego się z części teoretycznej i praktycznej. Po pozytywnym zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje stosowne zaświadczenie o ukończeniu kursu (zgodnie ze wzorem MEN) uprawniające do obsługi danego urządzenia. 
Szczegółowych informacji udzielamy zainteresowanym  telefonicznie lub drogą e-mail:
tel. (58) 672-25-11,  biuro@cechwejherowo.pl
 
 
Jeżeli zdecydują się Państwo na udział w szkoleniu prosimy o wypełnienie poniższego formularza zgłoszenia i przesłanie e-mailem na adres biuro@cechwejherowo.pl 
 
 
 
Formularz zgłoszeniowy