Kurs florystyczny
 
Termin rozpoczęcia:
Kursy odbywają się w ciągu całego roku kalendarzowego. Są to kursy indywidualne. Odbywane w całości w kwiaciarni.  
 
 
- przyjmujemy zgłoszenia telefonicznie
Czas trwania                                                                                  
1,5 miesiąca
Wymagania w stosunku do uczestników
- ukończona szkoła podstawowa / gimnazjum
- ukończony 18 rok życia
 
Uwagi
Szkolenie kończy się oceną nabytych umiejętności i wydaniem zaświadczenia o jego ukończeniu zgodnie z Dz.U. nr 31 poz. 216
 
Szczegółowych informacji udzielamy zainteresowanym pisemnie, telefonicznie lub drogą e-mail, pod numerami: tel. (58) 672-25-11, biuro@cechwejherowo.pl
 
Jeżeli zdecydują się Państwo na udział w szkoleniu prosimy o wypełnienie poniższego formularza zgłoszenia i przesłanie e-mailem na adres biuro@cechwejherowo.pl 
 

Formularz zgłoszeniowy