Operator wózków jezdniowych wraz z uprawnieniami do wymiany butli gazowej
 

Najbliższy termin zajęć: Rekrutacja grupy trwa.

Wymagane zgłoszenie chęci uczestnictwa!

 

UWAGA- zmiany!!!

 

 
9 stycznia 2018 roku opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Jedną ze zmian, jakie wprowadza rozporządzenie jest zniesienie imiennych zezwoleń, które wystawiał pracodawca na podstawie ukończonego kursu z wynikiem pozytywnym. Kurs organizowany był przez ośrodki mające uzgodniony program szkolenia z UDT. Zezwolenie ważne było jedynie na terenie zakładu pracy tego pracodawcy, który wystawił zezwolenie  i dotyczyło wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Co zatem mają zrobić osoby, które pracowały jako operatorzy wózków widłowych na podstawie takiego imiennego zezwolenia wystawionego przez pracodawcę? Pracownicy będący w takiej sytuacji muszą uzupełnić swoje kwalifikacje UDT w terminie uzależnionym od terminu uzyskania imiennego zezwolenia.
 

Imienne zezwolenie do obsługi wózka widłowego - terminy ważności

 

 
Zgodnie z rozporządzeniem imienne zezwolenia do obsługi wózka wystawione przez pracodawcę, ważne na terenie zakładu pracy tego pracodawcy
 
1.       wystawione do dnia 31 grudnia 2004 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r.;
 
2.        wystawione do dnia 31 grudnia 2014 r. zachowują ważność nie dłużej niż do 31 grudnia 2026 r.;
 
3.        wystawione od dnia 1 stycznia 2015 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2027 r.
 
 Jest to okres, w trakcie którego pracownicy mają szansę uzupełnić swoje kwalifikacje.
 
Wszystkich zainteresowanych uzupełnieniem swoich kwalifkacji zapraszamy na szkolenie z obsługi wózków widłowych. 
Wszystkie nasze szkolenia na operatorów wózków jezdniowych zakończone są egzaminem UDT. Po zdanym egzaminie kursant otrzymuje legitymację UDT - uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych danego typu. 
 
 
 
 
Czas trwania
ok. 2 tygodnie
 
Wymagania w stosunku do uczestników
  • ukończona szkoła podstawowa / gimnazjum
  • ukończony 18 rok życia
Uwagi
  • Zapewniamy bezpłatny dostęp do materiałów dydaktycznych. Każdy uczestnik na czas szkolenia otrzymuje: podręcznik do nauki oraz skrypty własne wykładowców.
  • NOWOŚĆ - Dla wszystkich uczestników możliwość szkolenia na symulatorze wózka jezdniowego - bezpłatnie, w dowolnej ilości godzin!!!
  • Po zakończeniu kursu i zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje zaświadczenie w języku polskim oraz angielskim
  • Od grudnia 2009 r., aby wziąć udział w szkoleniu nie są wymagane orzeczenia psychologiczne o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora wózka jezdniowego
 
Szczegółowych informacji udzielamy zainteresowanym telefonicznie lub drogą e-mail, pod numerami:
tel. (58) 672-25-11, biuro@cechwejherowo.pl
 
Jeżeli zdecydują się Państwo na udział w szkoleniu prosimy o wypełnienie poniższego formularza zgłoszenia i przesłanie e-mailem na adres biuro@cechwejherowo.pl 
 
Formularz zgłoszeniowy