OBSŁUGA  SUWNIC

 

- Kategoria II S

Suwnice ogólnego przeznaczenia sterowane z poziomu roboczego wraz ze sterowaniem bezprzewodowym, oraz wciągniki i wciągarki według kategorii II W

 

 

- Kategoria I S

Suwnice o dowolnym sterowaniu tj. z kabiny, z poziomu roboczego i bezprzewodowo, oraz wciągniki i wciągarki według kategorii I W i suwnice według kategorii II S

 

 

 

 

Termin rozpoczęcia:

PROWADZIMY NABÓR - ZAPRASZAMY DO ZAPISÓW

698-687-834

                                                                                                    

Wymagane wcześniejsze zgłoszenie!!

Czas trwania
-  do 2 tygodni
 

Celem kursu jest przygotowanie kandydata do praktycznego i teoretycznego egzaminu państwowego przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego (wyjątkiem od tej zasady jest wykonywanie powyższych czynności w ruchu zakładu górniczego pod ziemią) w zakresie obsługi suwnic. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu uczestnik uzyskuje uprawnienia do obsługi suwnic w jednym z następujących zakresów:

  • Suwnice, wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego oraz żurawie stacjonarne warsztatowe. [II S]
  • Suwnice, wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego lub z kabiny oraz żurawie stacjonarne warsztatowe. [I S]
 
Wymagania w stosunku do uczestników
- ukończona co najmniej szkoła podstawowa/gimnazjalna i co najmniej miesięczna praktyka w zakresie odpowiedniej kategorii suwnicy,

- ukończone 18 lat,

- stan zdrowia umożliwiający wykonywanie danej pracy, potwierdzony orzeczeniem specjalisty medycyny przemysłowej.

 

Uwagi

 Sprawdzenie kwalifikacji przeprowadza się na wniosek osoby zainteresowanej, lub na wniosek pracodawcy zatrudniającego tę osobę. 

Weryfikacja wiedzy następuje na etapie egzaminu składającego się z części:

  -  ustnej, obejmującej wiedzę teoretyczną określoną w art. 22 ust.2 ustawy z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym,

  - praktycznej, polegającej na sprawdzeniu umiejętności w zakresie obsługi suwnicy o określonej  kategorii.

  Dokumentem potwierdzającym kwalifikacje jest zaświadczenie kwalifikacyjne wystawione przez Urząd Dozoru Technicznego uprawniające do   obsługi suwnicy w jednej z dwóch kategorii (II S, I S).

 

Szczegółowych informacji udzielamy zainteresowanym telefonicznie lub drogą e-mail:
tel. (58) 672-25-11,biuro@cechwejherowo.pl
 
Jeżeli zdecydują się Państwo na udział w szkoleniu prosimy o wypełnienie poniższego formularza zgłoszenia i przesłanie e-mailem na adres biuro@cechwejherowo.pl

 

 

→ Formularz zgłoszeniowy