Kurs dokształcający w zawodzie:
mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, lakiernik, elektromechanik pojazdowy, ślusarz, elektryk, malarz - tapeciarz, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, dekarz, murarz, kamieniarz, stolarz, tapicer, fryzjer, sprzedawca, piekarz, kucharz, cukiernik, rzeźnik - wędliniarz
 
Termin rozpoczęcia

            Rekrutacja trwa

                                                  

Czas trwania
ok. 9 miesięcy
 
Wymagania w stosunku do uczestników
- osoby mające trzyletni (udokumentowany) staż pracy w danym zawodzie.
- albo osoby odbywający praktyczną naukę zawodu w zakładach rzemieślniczych
 
Cel kursu
           Kurs ma na celu przygotowanie do egzaminu czeladniczego / kwalifikacyjnego w określonym zawodzie.
 
Uwagi
Ukończenie kursu jest warunkiem koniecznym, aby móc przystąpić do egzaminu kwalifikacyjnego w zawodzie (brak obowiązku ukończenia kursu w przypadku posiadania świadectwa z Zasadniczej Szkoły Zawodowej)
 
 
 
 
Szczegółowych informacji udzielamy zainteresowanym  telefonicznie lub drogą e-mail:
tel. (58) 672-25-11,  biuro@cechwejherowo.pl
 
 
Jeżeli zdecydują się Państwo na udział w szkoleniu prosimy o wypełnienie poniższego formularza zgłoszenia i przesłanie e-mailem na adres biuro@cechwejherowo.pl 
 
 

Formularz zgłoszeniowy