Montażysta rusztowań budowlano-montażowych metalowych - montaż i demontaż, bez klasy

 

 PROWADZIMY NABÓR - ZAPRASZAMY DO ZAPISÓW

698-687-834

  
Czas trwania:
80 godzin
 
Wymagania w stosunku do uczestników:
  • wykształcenie co najmniej podstawowe;
  • ukończony 18 rok życia;
  • aktualne zaświadczenie lekarskie (badania "wysokościowe" oraz od lekarza zawodowego), stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód montażysty rusztowań budowlano-montażowych metalowych. Istnieje możliwość przeprowadzenia badań podczas szkolenia.

 

Organizacja kursu:

  • Zależnie od potrzeb uczestników kursy mogą być realizowane w trybie popołudniowym oraz weekendowym.
  • Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy i instruktorzy akredytowani przez Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.
  • Kurs kończy się egzaminem państwowym składającym się z dwóch części. Część pierwsza to egzamin praktyczny. Część druga to egzamin teoretyczny.
  • Po zdanym egzaminie praktycznym i teoretycznym kursant otrzymuje świadectwo ukończenia kursu, uprawnienia państwowe do wykonywania pracy montażysty rusztowań budowalano-montażowych metalowych, stosowny wpis w książce operatora.
  • Zapewniamy bezpłatny dostęp do materiałów dydaktycznych. Każdy uczestnik na czas szkolenia otrzymuje: podręcznik do nauki oraz skrypty własne wykładowców.

Cel kursu:

  • Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu montażysty rusztowań budowlano-montażowych metalowych.
  • Kurs na rusztowania budowlano-montażowe metalowe - montaż i demontaż kończy się egzaminem państwowym, zdawanym  przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

 

Szczegółowych informacji udzielamy zainteresowanym telefonicznie lub drogą e-mail:
tel. (58) 672-25-11, biuro@cechwejherowo.pl
 
Jeżeli zdecydują się Państwo na udział w szkoleniu prosimy o wypełnienie poniższego formularza zgłoszenia i przesłanie e-mailem na adres biuro@cechwejherowo.pl 
 
 
 
Formularz zgłoszeniowy