Operator przecinarek do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym,
wszystkie typy, klasa III

 

PROWADZIMY NABÓR - ZAPRASZAMY DO ZAPISÓW

698-687-834

Wymagane wcześniejsze zgłoszenie!!!  

                                                                                                                                          
Czas trwania
36 godz. 
 
 
Wymagania w stosunku do uczestników
 • wykształcenie co najmniej podstawowe;
 • ukończony 18 rok życia;
 • aktualne zaświadczenie lekarskie (badania psychologiczne oraz od lekarza zawodowego), stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora maszyn określonej specjalności. Istnieje możliwość przeprowadzenia badań podczas szkolenia - koszt badań: psychologiczne: 50zł, lekarz zawodowy: 40zł.

 

Program kursu podstawowego obejmuje:

 • M.BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy.
 • M.SII-6/III - Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym - budowa, obsługa, technologia, zajęcia praktyczne (moduł specjalistyczny).

Organizacja kursu:

 • Zależnie od potrzeb uczestników kursy mogą być realizowane w trybie popołudniowym oraz weekendowym.
 • Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy i instruktorzy akredytowani przez Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.
 • Kurs kończy się egzaminem państwowym składającym się z dwóch części. Część pierwsza to egzamin praktyczny. Część druga to egzamin teoretyczny.
 • Po zdanym egzaminie praktycznym i teoretycznym kursant otrzymuje świadectwo ukończenia kursu, uprawnienia państwowe do wykonywania pracy operatora przecinarek do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym wszystkich typów, stosowny wpis w książce operatora.
 • Zapewniamy bezpłatny dostęp do materiałów dydaktycznych. Każdy uczestnik na czas szkolenia otrzymuje: podręcznik do nauki oraz skrypty własne wykładowców.

Cel kursu:

 • Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora przecinarek do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym w zakresie III klasy uprawnień.
 • Klasa III obejmuje wszystkie przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym.
 • Kurs na przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym kończy się egzaminem państwowym, zdawanym  przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

 

Szczegółowych informacji udzielamy zainteresowanym  telefonicznie lub drogą e-mail:
tel. (58) 672-25-11, biuro@cechwejherowo.pl
 
 
Jeżeli zdecydują się Państwo na udział w szkoleniu prosimy o wypełnienie poniższego formularza zgłoszenia i przesłanie e-mailem na adres biuro@cechwejherowo.pl 
 
 
→ Formularz zgłoszeniowy